Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Croatia

School team in GAMMA project

Antun Kovačić
Karolina Brleković
Marin Kanaet
Snježana Bošnjak
Snježana Odak
Kristina Lozina
Danijela Ivanović-Ižaković

Presentation of the organization